Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczenia OC sprawcy

likwidacja szkód OC

Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczenia OC sprawcy

9 miesięcy ago
W praktyce likwidacji szkód warto zwrócić uwagę na Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie wypłaty odszkodowań z tytułu kolizji i wypadków komunikacyjnych. Dokument można znaleźć na stronie: ww.knf.gov.pl, poniżej prezentujemy niektóre z wytycznych: Zakład ubezpieczeń powinien prowadzić postępowanie likwidacyjne w sposób zapewniający spełnienie świadczenia lub podjęcie decyzji o odmowie jego spełnienia w całości lub części […]
Czytaj więcej
błąd medyczny

Błąd medyczny w pigułce

2 lata ago
Co trzeba ustalić, aby stwierdzić, że wystąpił błąd medyczny? Należy zbadać, czy lekarz bądź inny członek personelu medycznego dopuścił się zawinionego zachowania. Jaką formę może mieć błąd medyczny? Błąd medyczny może mieć formę działania bądź zaniechania. Na jakiej zasadzie odpowiada lekarz lub inny członek personelu medycznego? Odpowiadają na zasadzie winy. Można ją przypisać w wypadku […]
Czytaj więcej
zadośćuczynienie dla najbliższych

Zadośćuczynienie dla najbliższych poszkodowanego, który doznał ciężkich obrażeń ciała

2 lata ago
Photo by Will O on Unsplash W jakich sytuacjach, poza śmiercią osoby najbliższej, przysługuje zadośćuczynienie? W uchwale składu 7 sędziów Sąd Najwyższy stwierdził, że w razie poważnego, trwałego uszkodzenia ciała, osobom najbliższym poszkodowanego może przysługiwać zadośćuczynienie pieniężne. Kwestia ta była wcześniej różnie oceniana przez Sądy, dlatego Rzecznik Finansowy wystąpił do Sądu Najwyższego o ujednolicenie orzecznictwa. […]
Czytaj więcej
kontuzja

Zadośćuczynienie za krzywdę, a procentowy uszczerbek na zdrowiu

2 lata ago
Photo by dylan nolte on Unsplash Zadośćuczynienie za krzywdę wywołaną uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia jest pewną sumą pieniężną, która ma kompensować doznane cierpienia fizyczne i psychiczne. Co oznacza kompensata krzywdy? W ciekawy sposób wyjaśnił to Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 1 sierpnia 2018 r. (I ACa 813/18) – przyznane zadośćuczynienie powinno […]
Czytaj więcej
Zadzwoń
Dojazd