Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Błąd medyczny w pigułce

błąd medyczny

Błąd medyczny w pigułce

10 miesięcy ago
Co trzeba ustalić, aby stwierdzić, że wystąpił błąd medyczny? Należy zbadać, czy lekarz bądź inny członek personelu medycznego dopuścił się zawinionego zachowania. Jaką formę może mieć błąd medyczny? Błąd medyczny może mieć formę działania bądź zaniechania. Na jakiej zasadzie odpowiada lekarz lub inny członek personelu medycznego? Odpowiadają na zasadzie winy. Można ją przypisać w wypadku […]
Czytaj więcej
zadośćuczynienie dla najbliższych

Zadośćuczynienie dla najbliższych poszkodowanego, który doznał ciężkich obrażeń ciała

1 rok ago
Photo by Will O on Unsplash W jakich sytuacjach, poza śmiercią osoby najbliższej, przysługuje zadośćuczynienie? W uchwale składu 7 sędziów Sąd Najwyższy stwierdził, że w razie poważnego, trwałego uszkodzenia ciała, osobom najbliższym poszkodowanego może przysługiwać zadośćuczynienie pieniężne. Kwestia ta była wcześniej różnie oceniana przez Sądy, dlatego Rzecznik Finansowy wystąpił do Sądu Najwyższego o ujednolicenie orzecznictwa. […]
Czytaj więcej
kontuzja

Zadośćuczynienie za krzywdę, a procentowy uszczerbek na zdrowiu

1 rok ago
Photo by dylan nolte on Unsplash Zadośćuczynienie za krzywdę wywołaną uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia jest pewną sumą pieniężną, która ma kompensować doznane cierpienia fizyczne i psychiczne. Co oznacza kompensata krzywdy? W ciekawy sposób wyjaśnił to Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 1 sierpnia 2018 r. (I ACa 813/18) – przyznane zadośćuczynienie powinno […]
Czytaj więcej
Zadzwoń
Dojazd