Odszkodowanie i zadośćuczynienie

odszkodowanie

Poniosłeś szkodę komunikacyjną i zastanawiasz się, czy przysługuje Ci odszkodowanie? Doświadczyłeś krzywdy i chcesz wystąpić o odszkodowanie? Świetnie trafiłeś, bo w każdej z tych spraw możemy Ci pomóc.

Nasza kancelaria prawna oferuje pełne wsparcie w uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia. Nie dla wszystkich różnica pomiędzy nimi jest jasna, dlatego poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje z tym związane.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie – czym się różnią?

Odszkodowania można domagać się za szkodę, które powstała w majątku, czyli za szkodę majątkową. Przykłady to: zniszczenie samochodu, ogrodzenia, mieszkania i jakichkolwiek innych przedmiotów własności.

Zadośćuczynienie z kolei dotyczy krzywdy w postaci cierpień psychicznych i fizycznych, czyli szkody niemajątkowej. Przykłady to: spowodowanie obrażeń ciała i dolegliwości związanych z leczeniem, czy naruszenie dóbr osobistych np. godności, dobrego imienia, prywatności.

Kiedy należy się odszkodowanie?

Odszkodowania można domagać się zasadniczo z dwóch przyczyn.

Pierwszą jest czyn niedozwolony (tzw. delikt), który ma miejsce, gdy jedna osoba (lub więcej osób) jakimkolwiek zachowaniem wyrządziła innej osobie szkodę. Konieczne jest, aby zachowanie to było zawinione, przy czym wystarczy, że sprawca szkody nie dochował należytej staranności.

Przykłady wyrządzenia szkody czynem niedozwolonym to: spowodowanie kolizji, wypadku, zniszczenie cudzej własności.

Drugą podstawą jest nieprawidłowe wykonanie umowy albo niewykonanie jej w ogóle. W takim przypadku druga strona umowy może dochodzić odszkodowania, za szkodę, którą poniosła na skutek niewykonania obowiązków umownych przez kontrahenta.

Przykłady wyrządzenia szkody nie skutek nieprawidłowego wykonania obowiązków umownych to: poniesienie kosztów zakupionych materiałów, kosztów poprawek wykonanych przez fachowca, kosztów związanych z opóźnieniem w pracach, kosztów transportu.

Szkoda majątkowa – co to jest?

Występują dwa rodzaje szkody majątkowej: straty oraz utracone korzyści.

Straty oznaczają pogorszenie sytuacji majątkowej – zmniejszenie się majątku lub zwiększenie długów.

Utracone korzyści to dochody, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie wyrządzono mu szkody np. przez zmniejszenie zysków.

Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową – kiedy się należy?

Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową należy się za krzywdę w postaci obrażeń ciała, rozstroju zdrowia, a także naruszenia innych dóbr osobistych, takich jak: godność, dobre imię, prywatność, wolność, a także integralność seksualna.

Warto wiedzieć, że wysokość zadośćuczynienia nie jest określona z przepisach prawa. Ustalają ją sądy, rozpatrując konkretną sprawę. Na wysokość przyznanego zadośćuczynienia mają wpływ takiej okoliczności, jak: intensywność cierpienia, zakres przeżytej traumy i negatywnych jej następstw, długość leczenia, trwały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu, wpływ doznanej krzywdy na życie codzienne pokrzywdzonego.

Dochodzenie zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienia

W wielu przypadkach możliwe i uzasadnione jest domaganie się zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienia, ponieważ występuje zarówno szkoda majątkowa, jak i niemajątkowa. Jest to normą w przypadku wypadków komunikacyjnych czy błędów medycznych.

Jeśli któraś z przedstawionych wyżej sytuacji dotyczy Ciebie i potrzebujesz wsparcia zaufanego prawnika, to zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Wysłuchamy co się wydarzyło, a nasi prawnicy chętnie wyjaśnią i podpowiedzą korzystne rozwiązanie w Twojej sytuacji. Nie zwlekaj, lecz skontaktuj się z nami już teraz.

Photo by Micheile Henderson on Unsplash

Kancelaria Adwokacka s.c.

adw. Ireneusz Sachanbiński
adw. Olga Sachanbińska-Dobrzyńska

Adres: 45-065 Opole ul. Reymonta 9/2

Email: poczta@kancelariasc.com.pl

Tel.: 77 456 43 96
Tel.: 77 454 97 56
Fax: 77 454-74-94

Aktualności

Zadzwoń
Dojazd