Zadośćuczynienie za krzywdę, a procentowy uszczerbek na zdrowiu

kontuzja

Photo by dylan nolte on Unsplash

Zadośćuczynienie za krzywdę wywołaną uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia jest pewną sumą pieniężną, która ma kompensować doznane cierpienia fizyczne i psychiczne.

Co oznacza kompensata krzywdy?

W ciekawy sposób wyjaśnił to Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 1 sierpnia 2018 r. (I ACa 813/18) – przyznane zadośćuczynienie powinno pomóc pokrzywdzonym w dostosowaniu się do nowej rzeczywistości. Dodatkowo, nie może stanowić zapłaty symbolicznej, lecz musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość.

Do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia może dojść na skutek np. wypadku komunikacyjnego, przewrócenia się na śliskiej, nierównej nawierzchni, na nieprawidłowo wybudowanych progach lub schodach, wypadku na stoku narciarskim czy błędu medycznego. Katalog zdarzeń jest bardzo szeroki.

Wysokość zadośćuczynienia nie wynika wprost z przepisów i nie jest przewidziana w formie tabeli, przewidującej określone uszkodzenia ciała i przypisującej do nich konkretne kwoty. Ustalenie wysokości zadośćuczynienia podlega każdorazowo ocenie sędziowskiej.

Nie oznacza to jednak, że Sąd może dokonać ustaleń w sposób dowolny. Powinien przeanalizować wszystkie zgromadzone w sprawie dowody i wziąć pod uwagę szereg okoliczności.

Procentowy uszczerbek na zdrowiu ustalony przez biegłego lekarza jest jednym z kryteriów, które Sąd powinien brać pod uwagę, ale z pewnością nie jedynym. Nie wyznacza automatycznie wysokości zadośćuczynienia. Stanowić może jedynie przybliżoną ilustrację rozmiaru cierpienia i bólu (tak m.in. Sąd Apelacyjny w Szczecinie w ww. wyroku).

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Prawną w Opolu.

Zadzwoń
Dojazd