Proces inwestycyjny i prawo budowlane

budowa

Photo by Markus Spiske on Unsplash

Proces inwestycyjny jest skomplikowany i pełen prawnych zagrożeń. Niejednokrotnie różne informacje można usłyszeć od urzędnika, projektanta, kierownika budowy, a jeszcze inne od prawnika. Naszą praktykę opieramy na przepisach i orzecznictwie sądowym, ponieważ w razie sporu ostatecznie to one mają znaczenie. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że wiedza techniczna i prawnicza powinna się uzupełniać i w razie potrzeby korzystamy z prywatnych ekspertyz i biegłych specjalistów z dziedziny urbanistyki i budownictwa.

Reprezentujemy naszych Mocodawców m.in. w  postępowaniach w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, dotyczących studium, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Świadczymy pomoc prawną na dowolnym etapie tych postępowań zarówno na rzecz inwestorów, jak i stron znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji albo mieszkających na obszarze, na którym uchwalany lub zmieniany jest plan miejscowy.

Oferujemy też swoje usługi w zakresie dochodzenia odszkodowań planistycznych przysługujących w sytuacji uchwalony plan miejscowy uniemożliwia bądź ogranicza korzystanie z nieruchomości w dotychczasowy sposób i na skutek tego nieruchomość traci na wartości.

Kancelaria Adwokacka s.c.

adw. Ireneusz Sachanbińska
adw. Olga Sachanbińska

Adres: 45-065 Opole ul. Reymonta 9/2

Email: poczta@kancelariasc.com.pl

Tel.: 77 456 43 96
Tel.: 77 454 97 56
Fax: 77 454-74-94

Create your account

Zadzwoń
Dojazd