Zadośćuczynienie dla najbliższych poszkodowanego, który doznał ciężkich obrażeń ciała

zadośćuczynienie dla najbliższych

Photo by Will O on Unsplash

  • W jakich sytuacjach, poza śmiercią osoby najbliższej, przysługuje zadośćuczynienie?

W uchwale składu 7 sędziów Sąd Najwyższy stwierdził, że w razie poważnego, trwałego uszkodzenia ciała, osobom najbliższym poszkodowanego może przysługiwać zadośćuczynienie pieniężne. Kwestia ta była wcześniej różnie oceniana przez Sądy, dlatego Rzecznik Finansowy wystąpił do Sądu Najwyższego o ujednolicenie orzecznictwa.

  • Na czym polega krzywda osób najbliższych?

Krzywdą, która uzasadnia przyznanie zadośćuczynienia pieniężnego osobie najbliższej jest naruszenie więzi bliskości z poszkodowany i powiązanej z nią więzi emocjonalnej. Więź bliskości wynika z samego człowieczeństwa. Więzi te należą do praw osobistych człowieka.

  • Czy zadośćuczynienie należy się w każdej sytuacji

Zadośćuczynienie w takim przypadku nie powinno być jednak przyznawane automatycznie.

Sądy w każdej konkretnej sprawie powinny ustalić, czy obrażenia poszkodowanego były na tyle trwałe i poważne, że doszło do definitywnego zerwania tych więzi, porównywalnego ze stanem śmierci poszkodowanego. Nie wystarczy samo cierpienie osób najbliższych czy jakiekolwiek zmiany w życiu rodzinnym.

Sąd powinien ustalić, że zerwane zostały wszelkie aspekty życia rodzinnego, takie jak przykładowo wspólne gospodarowanie finansami, wzajemna pomoc, wychowanie dzieci, wspólne spędzanie czasu, więź emocjonalna i fizyczna.

  • Skąd wynika jest wysokość zadośćuczynienia?

Wysokość zadośćuczynienia jest ustalana w każdym przypadku indywidualnie, na podstawie stopnia krzywdy i siły więzi z bliskimi. Z przepisów nie wynika wprost, jaką kwotę Sąd powinien przyznać w takim przypadku.

Zadzwoń
Dojazd