Zmiana technologii uzgodniona z inwestorem a odpowiedzialność wykonawcy

budowa
 • OKOLICZNOŚCI SPRAWY
 • Inwestor otrzymał od wykonawcy kosztorys ofertowy wykonania pewnych prac (które sąd zakwalifikował jako roboty budowlane), a następnie zakres prac był przedmiotem negocjacji. Ostatecznie inwestor zrezygnował z jednego z proponowanych w kosztorysie materiałów, przez co uzyskał obniżenie jednostkowej ceny ofertowej.
 • Po ok. dwóch latach pojawiły się wady, a wykonawca nie dokonał poprawek, zatem inwestor uznał, że kosztem ich naprawy obciąży finansowo wykonawcę.
 • PROBLEM PRAWNY
 • Czy wykonawca ponosi odpowiedzialność za zmianę technologii wykonania robót w sytuacji, gdy był to świadomy wybór inwestora, która to zmiana dodatkowo nie stanowiła istotnego odstępstwa od projektu budowlanego?
 • STANOWISKO SĄDU
 • Żądanie inwestora w tych okolicznościach było niezasadne
 • Dopuszczalność modyfikacji przedmiotu umowy o roboty budowlane przez odstępstwo od projektu budowlanego zależy od tego, czy chodzi o odstąpienie istotne czy nieistotne
 • Jeśli zmiana technologii wykonywania robót nie jest przewidziana w przepisach prawa budowlanego jako istotne odstępstwo od projektu może zostać dokonana i wynika ze swobody kontraktowania
 • pojęciem szkody nie można obejmować takiego uszczerbku majątkowego, który jest skutkiem celowych i świadomych czynności poszkodowanego
 • NASZ KOMENTARZ
 • Stanowisko sądu oznacza, że nie rodzą odpowiedzialności wady, które powstały na skutek modyfikacji zakresu prac ustalonego wcześniej z inwestorem
 • Ma to swoje uzasadnienie w praktyce wykonywania robót, w której często istnieje możliwość wykonania danych robót budowlanych w sposób zróżnicowanych technologiach, z których jedne są droższe, a inne tańsze.
 • W sprawie istotne jest, że wykonawca wskazał od początku preferowaną technologię
 • Jeśli inwestor, poinformowany o optymalnej technologii, jednak zdecyduje się na technologię tańszą, w zamian za niższą cenę, trudno uznać za słuszne, aby ryzyko z tym związane miało być przeniesione na wykonawcę.
Zadzwoń
Dojazd