Zachowek a odrzucenie spadku przez rodzica

Photo by Micheile Henderson on Unsplash

Odrzucenie spadku przez rodzica nieuwzględnionego w testamencie a zachowek dla dziecka

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, gdy zmarły pozostawił po sobie testament, w którym jedno z jego dzieci nie było powołane do spadku i jednocześnie spadek odrzuciło, dzieci tego dziecka, a więc wnuki zmarłego, nie są uprawnione do zachowku po swoim dziadku/babci.

  • Oznacza to, że jeśli rodzic odrzucił spadek po swoim ojcu/matce, a nie został uwzględniony w testamencie jako spadkobierca, jego dzieci nie otrzymają zachowku

Można to zaprezentować na następującym przykładzie:

  • Pan Kowalski zmarł i pozostawił po sobie testament. Do spadku powołał w nim tylko jedno dziecko, swoją córkę, ponieważ to ona opiekowała się nim w ostatnich latach życia. Miał jeszcze drugie dziecko – syna, którego nie uwzględnił w testamencie. Syn miał dwójkę dzieci, czyli wnuków Pana Kowalskiego. Syn po śmierci Pana Kowalskiego odrzucił spadek. Dzieci syna, a więc wnuki Pana Kowalskiego, nie będą mogły domagać się zapłaty zachowku od córki Pana Kowalskiego, która odziedziczyła spadek w całości.

Sąd Najwyższy wyjaśnił przy okazji, że skuteczne oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć tylko, gdy jest się spadkobiercą. Jeśli dana osoba nie została wymieniona jako spadkobierca w testamencie, a odrzuciła spadek, jej oświadczenie nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Warto dodać, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby to ten rodzic, który nie został ujęty w testamencie domagał się zachowku na swoją rzecz. Jedyną przeszkodą byłoby jego wyraźne wydziedziczenie przez spadkodawcę.

Sąd podkreślił, że nie można odrzucić prawa do zachowku.

Zadzwoń
Dojazd