Prawo nieruchomości

współwlasność

Jesteś współwłaścicielem, ale rozważasz zniesienie współwłasności? Zastanawiasz się, czy i jak możesz to zrobić? Skorzystaj z usług naszej kancelarii prawnej, która pomogła w tej sprawie już bardzo wielu.

Współwłasność – kto może żądać zniesienia współwłasności?

Zgodnie z obowiązującym prawem zniesienia współwłasności może żądać każdy ze współwłaścicieli. Wynika to z faktu, że zarząd rzeczą wspólną może przebiegać prawidłowo tylko wtedy, gdy między współwłaścicielami panuje zgoda. W innych przypadkach zasadne jest zniesienie współwłasności.

Sposoby zniesienia współwłasności

Pierwszym ze sposobów zniesienia współwłasności jest podział rzeczy wspólnej. Jest to możliwe w sytuacji, gdy rzecz będąca przedmiotem współwłasności jest podzielna. Jest to zatem łatwe, gdy współwłasność dotyczy podzielnych działek gruntowych albo działek zabudowanych, które można podzielić w taki sposób, że każdy z budynków będzie stanowić odrębną i samodzielną całość.

W innych przypadkach, gdy przedmiotem współwłasności jest rzecz niepodzielna, jak np. samochód, meble, sprzęt gospodarstwa domowego, mieszkanie, a nawet dom jednorodzinny.

Jeśli podział rzeczy jest niemożliwy lub nieuzasadniony zniesienie współwłasności polega na:

  • przyznaniu jednemu z właścicieli rzeczy na własność przy spłacie drugiego z nich;
  • przyznaniu każdemu z współwłaścicieli określonych rzeczy na własność z ewentualną dopłatą pieniężną dla tego ze współwłaścicieli, który otrzymał rzeczy o większej wartości;
  • sprzedaż rzeczy i podział uzyskanej kwoty między współwłaścicieli, co ma miejsce najczęściej, gdy żaden ze współwłaścicieli nie ma środków na spłatę drugiego, a rzeczy nie da się równo podzielić, ponieważ jest to np. samochód i mieszkanie.

W postępowaniu sądowym można przedłożyć zgodny projekt podziału, który Sąd zaakceptuje, jeśli nie będzie on sprzeciwiał się prawu, zasadom współżycia społecznego, ani w sposób rażący nie narusza to interesu osób uprawnionych.

Jeśli współwłaściciele nie są zgodni co do sposobu podziału, w postępowaniu sądowym trzeba przedstawić wartość przedmiotów, wszystkie argumenty, które będą przemawiały za preferowanym sposobem podziału oraz zgłosić wszelkie żądania dotyczące wzajemnych rozliczeń i nakładów na rzecz wspólną.

Jeśli czujesz, że w Twoim przypadku zniesienie współwłasności nie będzie łatwe i potrzebujesz porady prawnej w tym zakresie, to skontaktuj się z nami. Przeprowadziliśmy dziesiątki takich spraw, a nasza wiedza i doświadczenie może posłużyć w Twojej sprawie.

Photo by Will Francis on Unsplash

Kancelaria Adwokacka s.c.

adw. Ireneusz Sachanbiński
adw. Olga Sachanbińska-Dobrzyńska

Adres: 45-065 Opole ul. Reymonta 9/2

Email: poczta@kancelariasc.com.pl

Tel.: 77 456 43 96
Tel.: 77 454 97 56
Fax: 77 454-74-94

Aktualności

Zadzwoń
Dojazd