Co dzieje się z ratami kredytu po sądowym podziale majątku małżonków?

rata kredytu
  • OKOLICZNOŚCI SPRAWY

Majątek wspólny byłych małżonków jest obciążony hipoteką zabezpieczającą kredyt. Następuje sądowy podział majątku, dom lub mieszkanie zostaje przyznane jednemu z małżonków, ale kredyt nadal obciąża oboje. Jeden z małżonków po podziale majątku nie spłaca swojej części kredytu.


  • PROBLEM PRAWNY

Czy i na jakiej podstawie możliwe jest dochodzenie przez byłego małżonka, który spłaca kredyt, roszczeń od drugiego małżonka, który nie spłaca przypadającej na niego części długu?


  • STANOWISKO SĄDU

Małżonkowie po podziale majątku utracili już status współwłaściciela, natomiast nadal są solidarnie odpowiedzialni za dług.
Gdyby solidarność zaciągających kredyt małżonków nie wynikała z umowy, podstawy solidarnej odpowiedzialności byłych małżonków należałoby poszukiwać w art. 370 KC albo w art. 1034 § 1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 45 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Przy solidarnej odpowiedzialności za dług spełnienie świadczenia przez jednego z dłużników solidarnych uzasadnia powstanie roszczenia regresowego (SN, III CZP 30/18).


  • NASZ KOMENTARZ

Stanowisko Sądu Najwyższego potwierdza, że były małżonek, który spłaca kredyt nie jest pozbawiony ochrony prawnej, a także fakt, że podział majątku wspólnego nie jest sposobem na uniknięcie spłaty rat kredytu (chyba, że małżonkowie wspólnie ustalą zasady takiego zwolnienia np. obniżając wzajemne spłaty).
UWAGA: ww. stan faktyczny dotyczy rozliczeń po podziale majątku; rozliczenie spłat kredytu od ustania wspólności do momentu podziału majątku wspólnego następuje w postępowaniu sądowym o podział majątku lub powinno być ujęte w umowie o podział takiego majątku.


Zadzwoń
Dojazd