SĄSIAD SKIEROWAŁ KAMERY NA MOJĄ NIERUCHOMOŚĆ – CZY NARUSZYŁ MOJE DOBRA OSOBISTE?

kamery
  • OKOLICZNOŚCI SPRAWY

Kamery zamontowane na danej działce obejmują swoim zasięgiem teren posesji sąsiadów. Rejestrują dźwięk i obraz. Właściciele kamer argumentują, że służą one wyłącznie zapewnieniu ich bezpieczeństwa.


  • PROBLEM PRAWNY

Czy lokalizując kamerę na swojej nieruchomości w taki sposób, że nagrywa ona również, choćby częściowo nieruchomość sąsiada naruszamy dobra osobiste osób przebywających na sąsiedniej nieruchomości?


    • STANOWISKO SĄDU

Monitorowanie oraz nagrywanie przez terenu posesji sąsiadów stanowi naruszenie prawa do prywatności, do wizerunku, spokoju i miru domowego.

Utrudnia to lub uniemożliwia nieskrępowane i swobodne spędzanie czasu na własnej posesji, przebywanie w nieformalnych strojach, krępuje wszelką naturalność i spontaniczność, utrudnia prowadzenie życia towarzyskiego.

Samo utrwalenie wizerunku osoby bez jej zgody, jest już naruszeniem przepisów art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego, chroniących dobra osobiste.


  • NASZ KOMENTARZ

W sprawach o ochronę dóbr osobistych sąd ustala, czy istnieje dobro osobiste podlegające ochronie oraz czy doszło do zagrożenia lub naruszenia tego dobra, przy czym kieruje się miernikami obiektywnymi, a nie subiektywnym odczuciem osoby domagającej się ochrony.

Obowiązuje domniemanie bezprawności, więc to osoby dokonujące naruszeń muszą wykazać, że ich działanie było uzasadnione ważnym interesem społecznym lub prywatnym, co nie jest proste.

Prawo do prywatności chronione jest nie tylko przepisami Kodeksu cywilnego, ale również art. 47 Konstytucji RP oraz art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Obejmuje ono również nietykalność mieszkania i ogrodzonej posesji.


Zadzwoń
Dojazd