Pełny zachowek czy uzupełnienie zachowku?

zachowek
  • To spadkodawca decyduje, w jaki sposób osoba uprawniona do zachowku (dziecko, wnuk, rodzic, małżonek) otrzyma równowartość należnego jej zachowku.

W tym celu spadkodawca może:

  • pozostawić uprawnionemu zachowek w postaci darowizny dokonanej jeszcze za życia
  • powołać go do spadku w testamencie
  • albo uczynić zapisobiercą (zwykłym lub windykacyjnym)

Dopiero kiedy uprawniony nie otrzyma zachowku w żadnej z trzech wyżej wymienionych form, wchodzi w grę roszczenie o zapłatę zachowku. 

  • Jeśli uprawniony nie otrzymał nic od zmarłego krewnego lub małżonka, przysługiwać mu będzie roszczenie o pełny zachowek.
  • Jeśli uprawniony otrzymał pewne wartościowe przedmioty (lub prawa), ale nie wyczerpują one w pełni jego zachowku – przysługuje mu roszczenie o uzupełnienie zachowku.

Warto zaznaczyć, że roszczenie o zachowek to zawsze

  • roszczenie o zapłatę pewnej sumy pieniężnej

Oznacza to, że nie można w powództwie o zachowek domagać się np. wydania przedmiotu, nawet jeśli przedstawiał pewną wartość sentymentalną.

Photo by Damir Spanic on Unsplash

Zadzwoń
Dojazd