Obowiązek zwrotu zaliczki i zadatku przez spadkobierców osoby, która je otrzymała

zadatek
  • Kiedy spadkobiercy mają obowiązek zwrócić zaliczkę lub zadatek wpłacone na rzecz spadkodawcy?

Kiedy nie doszło do wykonania umowy, na poczet której kwoty te zostały wpłacone.

Będzie tak również, gdy zadatek lub zaliczka zostały przewidziane w przedwstępnej umowie sprzedaży nieruchomości, a do zawarcia umowy przyrzeczonej nie doszło.

  • Dlaczego spadkobiercy zobowiązani są do zwrotu?

Ponieważ są następcami prawnymi pod tytułem ogólnym, co oznacza, że dziedziczą również dług spadkowy, w postaci obowiązku  zwrotu zaliczki lub zadatku.

  • Z czego wynika ten obowiązek?

W przypadku zaliczki wynika to przepisów o obowiązku zwrotu nienależnego świadczenia. Świadczenie jest nienależne m.in. w przypadku, gdy podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty.

Jeśli chodzi o zadatek, obowiązek zwrotu istnieje wtedy, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności:

  • za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności
  • albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

Gdy umiera osoba, która otrzymała zadatek, ma miejsce pierwsza z tych sytuacji.

Photo by Jordan Rowland on Unsplash

Zadzwoń
Dojazd