JAKI MOMENT JEST MIARODAJNY DLA USTALENIA STANU, SKŁADU I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZY DZIALE SPADKU?

nieruchomości
  • OKOLICZNOŚCI SPRAWY

Strona skarżąca orzeczenia sądów dwóch instancji zarzucała, że sądy te nieprawidłowo ustaliły stan nieruchomości, kierując się faktem, że grunt był w dacie śmierci spadkodawcy (czyli w dacie otwarcia spadku) niezabudowany, a nadto, że nieprawidłowo zastosowały do oceny wartości nieruchomości postanowienia aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


  • PROBLEM PRAWNY

Który moment jest miarodajny dla oceny składu i stanu nieruchomości wchodzącej w skład spadku na potrzeby jej wyceny do np. postępowania w sprawie o dział spadku?

Czy postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mają wpływ na wartość nieruchomości w postępowaniu działowym?


    • STANOWISKO SĄDU

Sąd Najwyższy powtórzył, że ustalenie przez sąd składu i stanu spadku następuje z chwilą jego otwarcia (art. 924 KC), a jego wartości – na podstawie cen (rynkowych) z chwili dokonywania działu.

Stan spadku powinien uwzględniać jego obecną wartość i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego, co ma wpływ na wycenę. (SN, V CSKP 26/21)


  • NASZ KOMENTARZ

Sąd prawidłowo uznał, że przy badaniu aktualnej wartości rynkowej nieruchomości należy uwzględniać aktualne postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nie przeznaczenie nieruchomości w dacie śmierci spadkodawcy (np. w sytuacji gdy działka zmieniła w międzyczasie charakter z rolnej na budowlaną).

Przeznaczenie w planie miejscowym ma bowiem niewątpliwie wpływ na aktualną wartość nieruchomości.


Photo by Breno Assis on Unsplash

Zadzwoń
Dojazd