CZY OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY WOBEC BYŁEGO MAŁŻONKA WYGASA PO 5 LATACH?

alimenty
  • OKOLICZNOŚCI SPRAWY

Małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód z winy obu stron. Na rzecz jednego z małżonków zostały zasądzone alimenty, ponieważ osoba ta była bezrobotna, utrzymywała się ze środków socjalnych i nie posiadała swojego majątku, a druga miała regularną pracę. Upłynęło 5 lat, a małżonek zobowiązany do płacenia alimentów wniósł o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł.


  • PROBLEM PRAWNY

Czy obowiązek alimentacyjny wobec małżonka znajdującego się w niedostatku wygasa po 5 latach od rozwodu, w sytuacji, gdy małżonek zobowiązany do alimentów był również uznany za winnego rozpadu pożycia?


    • STANOWISKO SĄDU

Przepis art. 60 § 3 KRO dotyczy tylko takiego małżonka, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia.

Nie ma on więc zastosowania w stosunku do małżonka, który został uznany za winnego rozkładu pożycia chociażby razem z drugim małżonkiem (SN, II CNP 60/14)


  • NASZ KOMENTARZ

Dotyczy to sytuacji, w której rozwód jest orzeczony z winy obu stron, a więc żaden z małżonków nie zostaje uznany przez sąd za wyłącznie winnego rozpadu pożycia.

Jeśli jeden z małżonków po rozwodzie będzie pozostawać w niedostatku ma prawo domagać się alimentów, jeśli sytuacja finansowa i majątkowa drugiego małżonka na to pozwala.

Zgodnie z art. 60 § 3 KRO obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka wygasa najpóźniej z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu ALE warunkiem jest by małżonek zobowiązany do alimentów NIE BYŁ UZNANY WINNYM (ani wyłącznie, ani częściowo).

Sytuacją, w której zawsze ustanie obowiązek alimentacyjny jest natomiast zawarcie nowego małżeństwa przez małżonka uprawnionego do alimentów.


Zadzwoń
Dojazd