Sprawy rozwodowe i o podział majątku

rozwód

Rozwodzisz się i szukasz wsparcia prawnego? Potrzebny Ci dobry adwokat, który będzie reprezentował Cię podczas sprawy rozwodowej? Skorzystaj ze wsparcia doświadczonych prawników z naszej kancelarii prawnej.

ROZWÓD I PODZIAŁ MAJĄTKU

Oferujemy pomoc prawną na każdym etapie postępowania o separację, rozwód i podział majątku. Pomagamy zarówno w przypadku zgody między małżonkami, jak i sporu między nimi. Proponujemy rozwiązania optymalne w konkretnej sytuacji. Wychodzimy z założenia, że chociaż etap ten należy do najcięższych w życiu, sposób przechodzenia przez formalne kwestie z nim związane nie musi taki być.

Rozwód jest wynikiem ustania między małżonkami więzi ekonomicznych, uczuciowych oraz fizycznych. Aby sąd orzekł rozwód, rozpad więzi musi być zupełny i trwały, przy czym przepisy nie przewidują konkretnego przedziału czasowego. Z pewnością nie mogą być to przemijające nieporozumienia. Często dochodzenie rozwodu poprzedza faktyczna lub formalna separacja.

Rozwód a konflikt pomiędzy małżonkami

Najczęstszą przyczyną konfliktu małżonków podczas rozwodu jest wina jednego z nich. Do sporów dochodzi również wtedy, gdy ustalana jest wysokość alimentów oraz kwestie związane z władzą rodzicielską i kontaktami, jeśli strony posiadają małoletnie dzieci.

Uznanie wyłącznej winy jednego z małżonków za rozkład pożycia małżeńskiego umożliwia domagania się od niego alimentów, gdy sytuacja materialna drugiego z małżonków ulega istotnemu pogorszeniu. Wyłączna wina jednego z małżonków uniemożliwia też domaganie się alimentów od drugiego małżonka, nawet gdyby małżonek wyłącznie winny znalazł się w niedostatku.

Rozwód a władza rodzicielska i kontakt z dziećmi

Jedna z ważniejszych kwestii, która musi zostać ustalona w trakcie rozwodu i par, które mają dzieci, jest władza rodzicielska i kontakty z dziećmi. Sąd może uwzględnić w tym zakresie pisemne porozumienie małżonków. Jeśli takie porozumienie jest niemożliwe, to sąd orzekając o władzy rodzicielskiej i kontaktach posiłkuje się opinią specjalistów. Warto podkreślić, że decydujące jest dobro dziecka.

Rozwód – wysokość alimentów

Drugą istotną kwestią, która rodzi wiele emocji w trakcie rozwodu, jest wysokość alimentów. Chodzi tu zarówno o alimenty na rzecz dziecka (dzieci), jak i na rzecz drugiego małżonka.

Wysokość alimentów określa się przy uwzględnieniu dwóch podstawowych czynników: usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Oznacza to, że pod uwagę brane są z jednej strony rzeczywiste potrzeby uprawnionego np. koszty utrzymania, edukacji czy leczenia, dostosowane do jego wieku, stopnia rozwoju i stanu zdrowia. Z drugiej strony uwzględniane zaś są realne możliwości finansowe zobowiązanego do zapłaty alimentów, a nie tylko dochody, które zdecyduje się ujawnić przed sądem.

Rozwód a podział majątku

Podział majątku, chociaż formalnie dopuszczalny w sprawie o rozwód, w praktyce przeprowadzany jest w odrębnym postępowaniu sądowym o podział majątku wspólnego małżonków, po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego.

Jeśli byli małżonkowie doszli do porozumienia i przygotowali zgodny projekt podziału. Sąd zatwierdzi taki projekt, jeśli nie dopatrzy się w nim uchybień.

Jeśli strony nie doszły do porozumienia – co najczęściej ma miejsce w przypadku sporu co do wartości wspólnych rzeczy, wysokości dokonanych nakładów, czy dochodzenia nierównych udziałów w majątku wspólnym – postępowanie sądowe jest bardziej skomplikowane, często też pojawia się konieczność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego.

Jak widzisz rozwód obejmuje szereg zagadnień prawnych i wsparcie doświadczonego adwokata jest konieczne, żeby nie zagubić się w gąszczu formalności.

W naszej kancelarii pomogliśmy już wielu osobom w takiej sytuacji, więc skorzystaj z naszego doświadczenia i skontaktuj się z nami już teraz.

Photo by Pablo García Saldaña on Unsplash

Kancelaria Adwokacka s.c.

adw. Ireneusz Sachanbiński
adw. Olga Sachanbińska-Dobrzyńska

Adres: 45-065 Opole ul. Reymonta 9/2

Email: poczta@kancelariasc.com.pl

Tel.: 77 456 43 96
Tel.: 77 454 97 56
Fax: 77 454-74-94

Aktualności

Zadzwoń
Dojazd