Umowy, wady, ochrona wierzyciela

Prowadzisz biznes i planujesz podpisać ważną umowę, ale obawiasz się, czy wszystkie zapisy są dla Ciebie bezpieczne? Poszukujesz wsparcia w dochodzeniu swoich praw wynikających z zawartej umowy? Doskonale trafiłeś, bo nasza kancelaria prawna oferuje pełną pomoc na etapie sporządzania i wykonania umów, jak i w sporach wynikłych z ich nienależytego wykonania i wad przedmiotu umowy.

Odpowiednia treść umowy – najlepsza ochrona przed sporami

W polskim prawie obowiązuje zasada swobody umów, co oznacza, ze strony zawierające umowę mogą ułożyć jej treść według swojego uznania, byleby nie sprzeciwiała się ona właściwości (naturze) stosunku prawnego, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Mając to na uwadze należy zadbać o odpowiednie przygotowanie treści umowy. Nasza kancelaria może w tym pomóc, dopasowując jej streść do oczekiwań obu stron i należycie zabezpieczając ich interesy. Dzięki temu możesz zminimalizować ryzyko przyszłych sporów i przyspieszyć dochodzenie roszczeń.

Dochodzenie praw wynikających z umowy

Jeśli dojdzie do sporów sądowych, przepisy przyznają możliwość dochodzenia swoich praw. Można starać się o odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy, odstąpienie od niej, jak również żądać usunięcia wad czy wymianę na rzecz wolną od wad w ramach rękojmi. Wachlarz możliwych rozwiązań jest szeroki i zależy zarówno od postanowień umowy, jak i jej charakteru, którego określenie pozwala odpowiednio dobrać zasady odpowiedzialności.

Prawo przyznaje też możliwość uznania za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem dłużnika w ramach tzw. skargi pauliańskiej.

W przypadku należności wynikających np. z zaakceptowanego rachunku czy faktury albo weksla możliwe jest przyspieszone dochodzenie roszczeń w ramach tzw. postępowania nakazowego.

Jeśli zastanawiasz się, czy w Twojej sytuacji możesz dochodzić swoich praw wynikających z umowy, to skontaktuj się z nami. Poznaj opinię doświadczonych prawników i dowiedz się, jakie prawa Ci przysługują.

Photo by Thomas Martinsen on Unsplash

Kancelaria Adwokacka s.c.

adw. Ireneusz Sachanbiński
adw. Olga Sachanbińska-Dobrzyńska

Adres: 45-065 Opole ul. Reymonta 9/2

Email: poczta@kancelariasc.com.pl

Tel.: 77 456 43 96
Tel.: 77 454 97 56
Fax: 77 454-74-94

Aktualności

Zadzwoń
Dojazd