Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest adw. Ireneusz Sachanbiński i adw. Olga Sachanbińska

ul. Reymonta 9/2

45-065 Opole

tel (0048 77) 456 43 96, 454 97 56

fax (0048 77) 454 74 94

email: poczta@kancelariasc.com.pl

2. Ochrona danych osobowych, tzw. RODO

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej jako: RODO.

Zapewniamy poufność i dostęp do Państwa danych osobowych tylko przez osoby upoważnione, respektujemy obowiązki wynikające z tajemnicy adwokackiej.

3. Dane osobowe i ich przetwarzanie

Zgodnie z RODO:

a) dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

b) „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie

4. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nas w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji umowy lub do podjęcia na Państwa żądanie działań poprzedzających zawarcie umowy o świadczenie usług prawnych (por. art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 1 lit. f RODO), ewentualnie w zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Mamy też prawo przetwarzać Państwa dane, jeśli wynika to z naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Dobrowolność podania danych osobowych, dostęp do nich i skarga do organu nadzorczego

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda na ich przetwarzanie może być przez Państwa w każdym momencie wycofana lub ograniczona, co spowoduje zaprzestanie ich dalszego przetwarzania.

Mają Państwo prawo uzyskać dostęp do swoich danych, żądać ich sprostowania, a także usunięcia w przypadku używania przez nas danych bezpodstawnie. Macie Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane nie będą przekazywane do innych państw i poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba, że będzie wynikać to z konieczności realizacji umowy lub przepisów prawa.

Dane związane z korzystaniem ze strony internetowej, pliki cookies
Serwery automatycznie zapisują takie dane jak: żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.

Nasza strona internetowa używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one danych osobowych.

Nasza strona stosuje dwa typy plików cookies:

wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),
funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:
cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny gov.pl; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html,
cookies inspectlet.com – służą do określenia sposobu używania strony przez użytkowników; dokładny sposób działania i politykę prywatności można znaleźć pod adresem: https://www.inspectlet.com/legal,
cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.
W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Zadzwoń
Dojazd