Umowy

Zmiana technologii uzgodniona z inwestorem a odpowiedzialność wykonawcy

budowa

Zmiana technologii uzgodniona z inwestorem a odpowiedzialność wykonawcy

2 lata ago
OKOLICZNOŚCI SPRAWY Inwestor otrzymał od wykonawcy kosztorys ofertowy wykonania pewnych prac (które sąd zakwalifikował jako roboty budowlane), a następnie zakres prac był przedmiotem negocjacji. Ostatecznie inwestor zrezygnował z jednego z proponowanych w kosztorysie materiałów, przez co uzyskał obniżenie jednostkowej ceny ofertowej. Po ok. dwóch latach pojawiły się wady, a wykonawca nie dokonał poprawek, zatem inwestor […]
Czytaj więcej
umowy

Faktura jako jeden z dowodów wskazujących na zawarcie umowy

3 lata ago
Sądy Apelacyjne w Poznaniu, Białymstoku i Katowicach w analizowanych przez nas orzeczeniach zwróciły uwagę, że faktura VAT wprawdzie jest dokumentem księgowym, rozliczeniowym dla celów podatkowych, ale jest też jednym z dowodów potwierdzających istnienie umowy i potrzebę rozliczeń. Faktura powinna w założeniu odzwierciedlać skutecznie dokonane czynności sprzedaży towarów lub usług. Moc dowodowa faktury VAT niczym nie […]
Czytaj więcej
Zadzwoń
Dojazd