Sprawy spadkowe

CZY ZACHOWEK MOŻE PRZYSŁUGIWAĆ TAKŻE W SYTUACJI, KIEDY NIE SPORZĄDZONO TESTAMENTU?

zachowek

CZY ZACHOWEK MOŻE PRZYSŁUGIWAĆ TAKŻE W SYTUACJI, KIEDY NIE SPORZĄDZONO TESTAMENTU?

2 lata ago
OKOLICZNOŚCI SPRAWY Matka ma troje dorosłych dzieci – dwie córki i syna. Jej mąż nie żyje, była ona jedyną właścicielką mieszkania. Jeszcze za życia podarowała swoje mieszkanie jednej z córek i nie sporządziła testamentu. Poza mieszkaniem nie miała żadnego majątku. Ponieważ nie ma testamentu, po śmierci matki ustawowo dziedziczy troje jej dzieci w częściach równych, […]
Czytaj więcej
nieruchomości

JAKI MOMENT JEST MIARODAJNY DLA USTALENIA STANU, SKŁADU I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZY DZIALE SPADKU?

2 lata ago
OKOLICZNOŚCI SPRAWY Strona skarżąca orzeczenia sądów dwóch instancji zarzucała, że sądy te nieprawidłowo ustaliły stan nieruchomości, kierując się faktem, że grunt był w dacie śmierci spadkodawcy (czyli w dacie otwarcia spadku) niezabudowany, a nadto, że nieprawidłowo zastosowały do oceny wartości nieruchomości postanowienia aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. PROBLEM PRAWNY Który moment jest miarodajny dla oceny […]
Czytaj więcej
spadek

Czy postępowanie o dział spadku lub podział majątku wspólnego może toczyć się tylko raz?

2 lata ago
OKOLICZNOŚCI SPRAWY W pierwszym postępowaniu o dział spadku nie doszło do podziału wszystkich nieruchomości stanowiących współwłasność. Jeden ze współwłaścicieli wytoczył kolejne postępowanie, by znieść współwłasność pozostałych nieruchomości, a drugi się temu sprzeciwił, twierdząc, że postępowanie można było prowadzić tylko raz. PROBLEM PRAWNY Konieczne stało się rozstrzygnięcie, czy obowiązujące przepisy bezwzględnie zabraniają toczenia ponownego postępowania działowego […]
Czytaj więcej
zadatek

Obowiązek zwrotu zaliczki i zadatku przez spadkobierców osoby, która je otrzymała

3 lata ago
Kiedy spadkobiercy mają obowiązek zwrócić zaliczkę lub zadatek wpłacone na rzecz spadkodawcy? Kiedy nie doszło do wykonania umowy, na poczet której kwoty te zostały wpłacone. Będzie tak również, gdy zadatek lub zaliczka zostały przewidziane w przedwstępnej umowie sprzedaży nieruchomości, a do zawarcia umowy przyrzeczonej nie doszło. Dlaczego spadkobiercy zobowiązani są do zwrotu? Ponieważ są następcami […]
Czytaj więcej
zachowek

Pełny zachowek czy uzupełnienie zachowku?

3 lata ago
To spadkodawca decyduje, w jaki sposób osoba uprawniona do zachowku (dziecko, wnuk, rodzic, małżonek) otrzyma równowartość należnego jej zachowku. W tym celu spadkodawca może: pozostawić uprawnionemu zachowek w postaci darowizny dokonanej jeszcze za życia powołać go do spadku w testamencie albo uczynić zapisobiercą (zwykłym lub windykacyjnym) Dopiero kiedy uprawniony nie otrzyma zachowku w żadnej z […]
Czytaj więcej

Zachowek a odrzucenie spadku przez rodzica

3 lata ago
Photo by Micheile Henderson on Unsplash Odrzucenie spadku przez rodzica nieuwzględnionego w testamencie a zachowek dla dziecka Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, gdy zmarły pozostawił po sobie testament, w którym jedno z jego dzieci nie było powołane do spadku i jednocześnie spadek odrzuciło, dzieci tego dziecka, a więc wnuki zmarłego, nie są uprawnione do zachowku […]
Czytaj więcej
Zadzwoń
Dojazd