Prawo nieruchomości

SĄSIAD SKIEROWAŁ KAMERY NA MOJĄ NIERUCHOMOŚĆ – CZY NARUSZYŁ MOJE DOBRA OSOBISTE?

kamery

SĄSIAD SKIEROWAŁ KAMERY NA MOJĄ NIERUCHOMOŚĆ – CZY NARUSZYŁ MOJE DOBRA OSOBISTE?

2 lata ago
OKOLICZNOŚCI SPRAWY Kamery zamontowane na danej działce obejmują swoim zasięgiem teren posesji sąsiadów. Rejestrują dźwięk i obraz. Właściciele kamer argumentują, że służą one wyłącznie zapewnieniu ich bezpieczeństwa. PROBLEM PRAWNY Czy lokalizując kamerę na swojej nieruchomości w taki sposób, że nagrywa ona również, choćby częściowo nieruchomość sąsiada naruszamy dobra osobiste osób przebywających na sąsiedniej nieruchomości? STANOWISKO […]
Czytaj więcej
wynagrodzenie

Czy od współwłaściciela, który korzysta ze wspólnego mieszkania należy się wynagrodzenie

2 lata ago
OKOLICZNOŚCI SPRAWY Własność jednej rzeczy np. nieruchomości – domu, mieszkania, gruntu – przysługuje kilku osobom, ale tylko część z tych osób korzysta z tej rzeczy np. mieszka tam na stałe. PROBLEM PRAWNY Z powodu rozbieżności w orzecznictwie Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów w drodze uchwały (III CZP 88/12) musiał rozstrzygnąć: W jakiej sytuacji i […]
Czytaj więcej

Sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości a sprzedaż „z wolnej ręki”

2 lata ago
OKOLICZNOŚCI SPRAWY W jednym z postępowań toczących się przed Sądem Najwyższym współwłaściciel nie zgadzał się z wyrokami sądów dwóch instancji, w których postanowiono o podziale przez sprzedaż licytacyjną nieruchomości. Sprzedaż taka odbywa się według przepisów o egzekucji, po cenach niższych niż rynkowe. Twierdził, że kwota uzyskana z licytacji publicznej nie pozwoli mu na zakup nowej […]
Czytaj więcej
współwłasność

Kto wybiera sposób zniesienia współwłasności?

3 lata ago
Zagadnienie to bywało różnie oceniane w orzecznictwie sądów, dlatego wątpliwości wyjaśnił Sąd Najwyższy. Kiedy ma miejsce zgodny wniosek stron? Zgodny wniosek ma miejsce jedynie wówczas, gdy uzgodnieniem uczestników objęte są wszystkie istotne w postępowaniu o zniesienie współwłasności kwestie łącznie tj: sposób zniesienia wysokość dopłat oraz warunki ich spłaty Co więcej, „zgodność” wniosku powinna być niewątpliwa. […]
Czytaj więcej
Zadzwoń
Dojazd