Prawo nieruchomości

Sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości a sprzedaż „z wolnej ręki”

Sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości a sprzedaż „z wolnej ręki”

1 miesiąc ago
OKOLICZNOŚCI SPRAWY W jednym z postępowań toczących się przed Sądem Najwyższym współwłaściciel nie zgadzał się z wyrokami sądów dwóch instancji, w których postanowiono o podziale przez sprzedaż licytacyjną nieruchomości. Sprzedaż taka odbywa się według przepisów o egzekucji, po cenach niższych niż rynkowe. Twierdził, że kwota uzyskana z licytacji publicznej nie pozwoli mu na zakup nowej […]
Czytaj więcej
współwłasność

Kto wybiera sposób zniesienia współwłasności?

1 rok ago
Zagadnienie to bywało różnie oceniane w orzecznictwie sądów, dlatego wątpliwości wyjaśnił Sąd Najwyższy. Kiedy ma miejsce zgodny wniosek stron? Zgodny wniosek ma miejsce jedynie wówczas, gdy uzgodnieniem uczestników objęte są wszystkie istotne w postępowaniu o zniesienie współwłasności kwestie łącznie tj: sposób zniesienia wysokość dopłat oraz warunki ich spłaty Co więcej, „zgodność” wniosku powinna być niewątpliwa. […]
Czytaj więcej
Zadzwoń
Dojazd