Prawo budowlane

Ingerencja nadzoru budowlanego

nadzór budowlany

Ingerencja nadzoru budowlanego

2 miesiące ago
Photo by Becca Tapert on Unsplash Ingerencja nadzoru budowlanego nawet gdy brak wymogu pozwolenia albo zgłoszenia Zgodnie z jednolitym stanowiskiem sądów administracyjnych, potwierdzonych uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego, w przypadku wykonania robót budowlanych: w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska albo w inny sposób istotnie odbiegających od ustaleń i warunków określonych […]
Czytaj więcej

Create your account

Zadzwoń
Dojazd