obnizenie tresci na stronach bez slidera


Obsługa podmiotów gospodarczych

  • sporządzanie umów spółek
  • rejestracja spółek
  • przygotowywanie i składanie dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego
  • dochodzenie należności z różnych tytułów prawnych w postępowaniu przedsądowym i sądowym
  • doradztwo z zakresu prawa spółek, cywilnego, administracyjnego
  • doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

mapa