obnizenie tresci na stronach bez slidera


Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

  • o rozwód
  • separację
  • o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej
  • o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
  • o ustalenie, zmianę albo uchylenie obowiązków alimentacyjnych
  • dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, adopcji, uznania ojcostwa, opieki, kurateli

mapa